POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Uprzejmie informujemy, że PC Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: PC Print spółka jawna Krystyna i Piotr Cippert) z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „AD” lub „Administrator”), przetwarza informacje ze źródeł publicznych i ogólnodostępnych (w tym z Internetu) oraz z własnych zbiorów. Wśród tych informacji mogą znaleźć się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w celu zapewnienia osobom, których dane dotyczą realizacji przysługujących im praw, administrator danych jest zobowiązany podać informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO. Administrator niezależnie od spełnienia obowiązku informacyjnego w momencie każdorazowego pozyskiwania danych, przedstawia niniejszą informację uwzględniającą główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych jego Klientów.

Szczegółowe informacje odnośnie sposobu wykorzystania plików „cookies” znajdują się w sekcji Polityka plików „cookies”.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych osobowych w mediach społecznościowych znajdują się w sekcji Polityka ochrony danych w mediach społecznościowych.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta AD i użytkownika serwisów oraz usług prze nią oferowanych obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://pcprint.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci.

I. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?
W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Natomiast jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

II. Informacja o Administratorze danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest PC Print spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: PC Print spółka jawna Krystyna i Piotr Cippert) z siedzibą w Warszawie, ul. Białoborska 6, 04 668 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0001003682, REGON: 012733331, NIP: 9521501689.

Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel.+ 48 22 613 09 52, adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres do korespondencji: ul. Białoborska 6, 04-668 Warszawa.

III. Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1.podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów oraz świadczenie usług przez Administratora lub na jego rzecz (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2.obsługi ewentualnych reklamacji związanych z realizowanymi świadczeniami (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
3.marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO);
4.ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO);
5.przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera – podstawą przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, czyli w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, wyrażającego się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz prowadzenia statystyk jej wyświetlania. W ramach analizy przetwarzane są dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzysta Pani/Pan ze strony oraz dane dotyczące aktywności na stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane.

Administrator wykorzystuje w ramach strony internetowej narzędzia Google Analytics (narzędzia do analityki internetowej firmy). Google Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Szczegóły usługi są dostępne pod linkiem:

https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

Administrator wykorzystuje ponadto na stronie internetowej narzędzia Google AdWords, służące do mierzenia skuteczności reklam oraz ich optymalizacji.

W ramach analizy przetwarzane są dane osobowe dotyczące nr IP urządzenia, z którego korzysta Pani/Pan ze strony internetowej oraz dane dotyczące aktywności na stronie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe nie są jednak nigdzie zapisywane ani archiwizowane. Zgodnie z zapewnieniami Google, w odniesieniu do użytkowników Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w Szwajcarii jest Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie w Irlandii (Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland). Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być przekazywane do serwera Google i tam przechowywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych przewidzianych przez przepisy europejskie. Szczegóły są dostępne pod linkiem:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Może Pani/Pan zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, jak też przetwarzaniu tych danych, jeśli pobierze i zainstaluje Pani/Pan wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku zostaną Państwo każdorazowo poinformowani w sposób zgodny z nałożonym na AD obowiązkiem informacyjnym (art. 13 i 14 RODO).

IV. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT (w tym dostawcy usługi newsletter), dostawcom usług internetowych (w tym obsługi AdWords), podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

V. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody - przez czas obowiązywania tej zgody (np. na otrzymywanie newslettera), do czasu jej cofnięcia. Każdorazowo jednak, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, co najmniej przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).

VI. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w tym celu.
Może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania materiałów marketingowych oraz zawarcia i wykonania umowy.

Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Pani/Pana danych osobowych zbieranych, za Pani/Pana zgodą za pośrednictwem plików „cookies”, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację – szczegółowe informację w tym zakresie znajdują się w sekcji „POLITYKA COOKIES”.

Polityka plików „cookies”
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” (ciasteczka) i odnosi się do sposobów ich wykorzystania na stronach internetowych, których właścicielem jest Administrator, tj. w Serwisie: https://pcprint.pl/

I. Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Ciasteczka w zasadzie nie pozwalają na identyfikuję osób fizycznych, jednakże z uwagi na dbałość Administratora z jaką podchodzi do ochrony danych osobowych swoich klientów stosowane są do nich środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

Używane przez nas ciasteczka są bezpieczne dla Twojego komputera.

II. Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Administrator korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
1.dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
2.rozpoznawania urządzeń Użytkowników i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
3.tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4.utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
5.realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Samo przechowywanie „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika.

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców:
- podmiot współpracujący w zakresie pozycjonowania Adwords – Business Sense Jaroszewicz i Wspólnicy Sp.K;
- podmiot współpracujący w zakresie dostarczania usługi newsletter – DIGITREE GROUP S.A.

III. Jakich plików „cookies” używamy oraz jak długo są one przechowywane?
– Ciasteczka sesji – do utrzymywania stanu zalogowania w serwisie oraz do utrzymywania sesji. Te pliki cookies działają podczas Twojej wizyty na naszej stronie, po czym są automatycznie usuwane.
– Ciasteczka trwałe – po odwiedzeniu naszej witryny pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego serwisu będzie dla Ciebie łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 7 dni .

IV. Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Mogą Państwo również wyrazić, bądź cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez serwis pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

V. Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&

Polityka ochrony danych osobowych w mediach społecznościowych
Poniższa informacja dotyczy przetwarzania przez Administratora danych osobowych - PC Print spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: PC Print spółka jawna Krystyna i Piotr Cippert) w dalszej części PP zwaną PC Print, z siedzibą w Warszawie danych osobowych w celach związanych z utrzymywaniem profili w mediach społecznościowych.

Administrator obsługuje następujące profile w mediach społecznościowych:
- Facebook https://www.facebook.com/pcprintpolska/
- Instagram https://www.instagram.com/pcprintpolska/
- LinkedIN https://www.linkedin.com/company/pc-print-sp-j/
- YouTube https://www.youtube.com/channel/UC0yQeIHYhx3ChXU1qkSJ8uA

Kiedy odwiedzają Państwo ww. profile w mediach społecznościowych, Administrator zbiera za ich pośrednictwem Państwa dane osobowe dotyczące aktywności na stronie, zainteresowań oraz dane pozwalające na dokonywanie anonimowej analizy grup użytkowników i interakcji. Administrator nie ma wpływu na tworzenie i wyświetlanie tych analiz oraz nie może zatrzymać gromadzenia ani przetwarzania danych w tym celu.

Administrator może otrzymywać następujące dane, podzielone na kategorie użytkowników:
- łączna liczba wizyt,
- reakcje na posty,
- komentarze,
- proporcja odwiedzających z podziałem mężczyzn i kobiet,
- źródło wizyty,
- kliknięć w określone treści na stronie, takich jak mapy lub informacje kontaktowe,
- zasięgu postów Administratora.

W przypadku Państwa aktywności na profilach PC Print w mediach społecznościowych - poprzez polubienie lub udostępnienia treści, polubienie lub obserwowanie profilu, Administrator może bezpośrednio zidentyfikować Państwa konto. Jeżeli chcą Państwo ograniczyć połączenie z profilami w mediach społecznościowych Administratora, mogą Państwo skorzystać z funkcji oferowanych na każdej z platform w mediach społecznościowych, aby przestać obserwować lub subskrybować profile PC Print.

Przetwarzanie danych osobowych, jak i sama obecność Administratora w mediach społecznościowych są wykorzystywane, aby móc zaprezentować się szerszemu gronu odbiorców. Wykorzystanie tych danych, a także działanie profili PC Print opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związanym z potrzebą zapewnienia efektywnej i interaktywnej promocji.

Niezależnie od powyższego, opisane platformy w mediach społecznościowych mogą wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, w szczególności do badania rynku i reklamy. Pliki cookie mogą być przechowywane na Państwa komputerze, który analizuje zachowanie podczas użytkowania. Inne informacje, w tym na temat Państwa urządzeń oraz połączenia internetowego, mogą być zbierane i łączone z Państwa kontem. Wymienione platformy mogą utworzyć Państwa profil, nawet jeśli nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają zarejestrowanego konta na platformie. Profile te, mogą służyć do wyświetlania ukierunkowanej reklamy na poszczególnych platformach.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich, w przypadku korzystania przez Administratora przy przetwarzaniu danych z usług podmiotów mających siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo gdy wynika to z wiążących Administratora przepisów prawa krajowego lub unijnego.
W zakresie nieopisanym w niniejszej sekcji zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności, dostępnej powyżej.

Dodatkowe informacje na temat poszczególnych platform w mediach społecznościowych:

Facebook i Instagram
Dostawcą wymienionych platform w mediach społecznościowych jest spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia z firmą macierzystą Facebook, Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025.

Korzystanie z ww. platform, wiąże się z możliwością transferu danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego - do Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do tych transferów znajdują zastosowanie ramy Tarczy Prywatności (Privacy Shield), będącej umową pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi dotyczącą bezpieczeństwa danych osobowych. Stany Zjednoczone są zobowiązane do przestrzegania poziomów ochrony danych w UE, co pozwala uznać, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych Europejczyków.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

Zakładając profil PC Print na portalu Facebook Administrator zawarł z Facebookiem porozumienie o administrowaniu danymi osobowymi. Z porozumieniem mogą się Państwo zapoznać tutaj:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Informacja na temat wykorzystywania statystyk strony na portalu Facebook znajduje się pod poniższym linkiem:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Mają Państwo prawo egzekwować swoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych na profilu Administratora na Facebooku oraz w związku z wykorzystywaniem statystyk strony. Prawa te mogą być realizowane w dowolnym momencie wobec Administratora lub platformy Facebook. W razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych wymienionych powyżej.

Mogą Państwo zapoznać się z polityką prywatności Facebooka korzystając z poniższego linku:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Jeśli posiadają Państwo konto na Facebooku, mogą zrezygnować z przetwarzania w celach reklamowych korzystając z linku:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads

LinkedIn
Dostawcą platformy jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Spółka ta przetwarza dane osobowe użytkowników mających miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej, na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Spółką macierzystą jest LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude AvenueSunnyvale, CA 94085, USA, która przetwarza dane osób zamieszkujących inne kraje niż ww. wymienione. W przypadku transferu danych osobowych poza UE i EOG, bezpieczeństwo danych osobowych zapewnia Tarcza Prywatności (Privacy Shield).Kiedy są Państwo jest zalogowani na konto LinkedIn, LinkedIn może łączyć zachowania użytkownika podczas przeglądania z innymi informacjami. Korzystanie z przycisków LinkedIn stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości dokonywania wymiany informacji na temat usług i produktów PC Print oraz ulepszania ich. W zakresie nieopisanym powyżej zastosowanie znajduje Polityka prywatności LinkedIn, dostępna pod poniższym linkiem:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy